Posted by : Unknown 10 มิ.ย. 2558

Paypal ยืนยัน Steam Summer Sale เริ่ม 11 มิถุนายนนี้แน่นอน


ไม่รู้ว่าหลุดหรือว่าตั้งใจเมื่อ Paypal ได้มีการส่งอีเมลล์หาลูกค้าที่ภายในได้ระบุข้อมูลของเทศกาล Steam Summer Sale 2015 ว่าจะมีการเริ่มเทศกาลในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ และยาวไปจนถึงวันที่ 21 ในเดือนเดียวกัน เอาเป็นว่าใครที่รออยู่เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกระเป๋าตังค์เอาไว้ให้ดีครับ

STEAM S U M M E R S A L E 2015


THANK YOU FOR : 4GAMERTH

- Copyright © Playsteamer - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -