Posted by : Unknown 20 มิ.ย. 2558

From Software เปิดตัว Dark Souls 3


สานต่อตำนานเกมปาจอยทิ้ง ในที่สุดที่งาน E3 วันนี้ From Software ก็เปิดตัว Dark Souls 3 อย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่าภาคนี้ผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยในโลกอันเสื่อมโทรมใบใหม่ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปกครองโดยกษัตริย์ผู้จองหององค์หนึ่ง

D A R K  S O U L S  3


Dark Souls 3 มีกำหนดวางจำหน่ายปี 2016 บน PlayStation 4, Xbox One และ Steam


CREDIT - อ้างอิงข้อมูล
THANK YOU FOR : 4GAMERTH

- Copyright © Playsteamer - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -