Posted by : Unknown 17 พ.ค. 2558

หลุดวันวางจำหน่าย The Division


Amazon ทำหลุดวันวางจำหน่ายเกม The Division


หลังจากประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายได้ไม่นาน วันนี้ทางหน้าเว็บไซต์ Amazon ได้ทำการปรับเปลี่ยนวันวางจำหน่ายตัวเกม The Division จากเดิมที่เป็นเดือนธันวาคม 2015 เป็น 28 กุมภาพันธ์ 2016 งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความผิดพลาดประการใดหรืออย่างไรทำให้เราได้เห็นวันวางจำหน่ายนี้ซึ่งจากที่่ผ่านๆมาทางเว็บไซต์ Amazon ได้มีการหลุดวันวางจำหน่ายมาแล้วหลายครั้งและก็มักจะเป็นจริงตามนั้นเสียด้วย  ก็ได้แต่หวังว่าครั้งนี้จะเป็นของจริงด้วยเช่นกันเพราะว่าเลื่อนหลายรอบจนเกมเมอร์ต้องสาบแช่งกันรัวๆแล้วจ้า

THANK YOU FOR : GamingDose.com

- Copyright © Playsteamer - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -