Posted by : Unknown 10 ม.ค. 2558

หลักฐานใหม่ชี้ The Elder Scrolls Online เตรียมเล่นฟรีหลักฐานล่าสุดชิ้นสำคัญบ่งชี้ว่า The Elder Scrolls Online อาจจะกำลังกลายเป็นเกม
Free To Play ได้หลุดออกมาอีกชิ้นแล้ว

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

เว็บไซท์ Kotaku AU ได้รายงานข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในว่า ร้านค้าขายเกมของ
ประเทศออสเตรเลียได้เริ่มเตรียมการสั่งยกเลิกการวางจำหน่ายเกม The Elder Scrolls Online
ในแบบกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งหากข้อมูลนี้เป็นจริงนี่ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอีกชิ้นที่ชี้ว่าตัวเกมน่าจะกำลังจะกลาย
เป็นเกมเล่นฟรีภายในเวลาไม่ช้านี้แล้ว
เกมเมอร์คนไหนที่สนใจตัวเกมนี้อยู่ก็คอให้รอคอยกันต่อไปอีกสักนิดเพราะเสียเงินซื้อ
มาตอนนี้อาจจะต้องหลังหักในภายหลังจ้า

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ที่มาเนื้อหา : Gamingdos

- Copyright © Playsteamer - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -