Posted by : Unknown 31 ส.ค. 2557

Dead IsLand 2 Gameplay 10 นาที


ในวิดีโอด้านล่างผู้อำนวยการออกแบบเกม โยรก์ ฟรีดริช พูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงที่จะดำเนินการในชื่อของ Dead Island 2 open-world ในบางส่วนของการปรับปรุง

- Copyright © Playsteamer - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -