Posted by : Unknown 21 มิ.ย. 2557

Dragon Age Inquisition จะมีความยาว
ในการเล่นกว่า 100 ชั่วโมง
นอกจากจะมีฉากจบที่แตกต่างกันถึง 40 แบบแล้ว 
Dragon Age Inquisition จะยังมีชั่วโมงในการเล่นอีกกว่า 100 
ชั่วโมงอีกด้วยจากการให้สัมภาษณ์ของ Cameron Lee โปรดิวเซอร์ของตัวเกม

“สำหรับอะไรที่เป็น Open World และต้องลุ่มหลงไปกับมันคุณ
คาดไว้ได้เลยว่ามันจะต้องมีเป็นร้อยชั่วโมงในนั้นแน่นอน ซึ่งการเล่าเรื่องของ 
Bioware นั้นจะแบ่งเป็น 40-50 สำหรับเรื่องราวหลัก ซึ่งเรามั้นใจว่า
มันจะมีเนื้อหาให้ค้นหามากมายแน่นอน การเล่าเรื่องที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะ
ทำให้มันใหญ่และมันเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่จริงๆจากการที่มันใช้เวลาในการสร้างมาเป็นปี”


คุณ Lee ยังได้กล่าวถึงจำนวนของมังกรที่เราจะได้พบใน 
Dragon Age Inquisition อีกด้วยซึ่งมันจะมีราวๆ 20 ตัวเลยทีเดียว

“ผมคิดว่าในตอนนี้น่าจะมีราวๆยี่สิบอาจจะมากกว่าหรือน้อยก
ว่านั้นซึ่งเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกที แต่ในตอนนี้มันมียี่สิบตัว 
ซึ่งในภาคนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นจะสามารถเลือกโจมตีอวัยวะต่างๆของมันได้ 
เช่นการฟันมันที่ขาก็จะทำให้มันล้มลงเป็นต้น”

โดย Dragon Age Inquisition นั้นมีกำหนดการวางจำหน่ายให้กับเครื่อง 
PlayStation 4, PlayStation 3, PC, Xbox One และ Xbox 360 
ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้

ที่มา : Otacom- Copyright © Playsteamer - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -